Akademik Kadro

Mustafa Kemal YÖNTEM
Bölüm Başkanı, Psikoloji Bölümü
Doç. Dr., Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
Eğitim:
Ph.D. 2017, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Post Doc. 2020, Kent State University, ABD

Araştırma Alanları: Süpervizyon, bilişsel davranışçı psikoterapi, aile danışmanlığı, kültüre duyarlı psikolojik danışma, kariyer psikolojik danışmanlığı.

Seçilmiş Çalışmaları: Psikolojik Danışman Eğitiminde Süpervizyon Kılavuzu, PEGEM, 2022; Effect of training program implemented with a maze-balance board on the developmental areas of preschool children, Journal of Pedagogical Research, 2021; Development of Family Functions and Relationship in Families: A Mixed-Design Study, 2019, American Journal of Family Therapy; Teachers’ Professional Development Needs: A Q Method Analysis, 2020, Discourse and Communication for Sustainable Education; Divorce Prediction Using Correlation Based Feature Selection and Artifical Neural Networks, 2019, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitesi SBE Dergisi; A Technological Tool for Intervention to Social Anxiety: Virtual Reality, 2019, Journal of Psychiatric Nursing; Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi, 2019, ADDİCTA: The Turkish Journal on Addiction; Boşanma Göstergeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi, 2018, Sosyal Politika Araştırmaları Dergisi.

 

Ofis: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Ofis Saati: Çarşamba (13.00-17.00)

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1512

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV

 


 

Kübra YILMAZTÜRK YILDIRIM
Bölüm Başkan Yard., Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D. 2019, İstanbul Arel Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bağlanma teorisi; bağlanmanın nörobiyolojisi, seksoloji- cinsel doyum, pozitif psikoloji; ontolojik iyi oluş, psikolojik sağlamlık, disosiyasyon ve disosiyatif kimlik bozukluğu, psikodrama; grup psikoterapileri, hipnoterapi, terapötik kartlarla bilinçdışı süreçlerin çalışılması, bilişsel-davranışçı psikoterapiler, çift ve aile danışmanlığı; ailede psikopatoloji ile çalışmak.

Seçilmiş Çalışmaları: “Bir Grup İlköğretim Öğrencisinin Ebeveyn Tutumları ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi” (2010) başlıklı yüksek lisans bitirme projesini ve “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” (2019) başlıklı doktora tezini yazdı. “Bağlanma, Mutluluk ve Cinsellik” (2021) yayın aşamasındaki kitabıdır. Ana-Baba Bağlanma Stilleri İle Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış, Bağlanma Ve Rol Kuramı Üzerinden Kültüre Ve Bireyin Hikâyesine Postmodern Bir Bakış, “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” makale ve bildirilerinden bazılarıdır.

 

Ofis: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A221-6

Ofis Saati: Çarşamba (11.00-13.00)

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1542

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV

 


 

Fatih ORDU
Bölüm Başkan Yard., Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim: 
Ph.D. 2021, İstanbul Işık Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sistemik psikoterapi, sistemik süpervizyon, çift ve aile terapisi, nörogelişimsel bozukluklar, davranışsal bağımlılıklar.

Seçilmiş Çalışmaları: Development of Divergent Thinking Self-Assessment Scale, International Journal of Eurasia Social Sciences, 2020; Benlik Saygısıyla Boyun Eğme Davranışı Arasındaki İlişkide Denetim Odağının Aracı Rolü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2019; Özgül Öğrenme Bozukluğunun Tanımlanması ve Türleri, Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek kitabı içinde bölüm, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020; Egzersiz Bağımlılığı: Bir Güncelleme, Bağımlılık Dergisi, 2022; Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamanın Değerlendirilmesi: Gözden Geçirme, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 2023; Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozukluklarıyla İntihar Düşüncesi ve  Davranışları Arasındaki İlişkiler, İntiharı Anlama Önleme ve İntihara Müdahale Kılavuzu Kitabı İçinde Bölüm, Nobel Akademik Yayıncılık, 2023.

 

Ofis: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Ofis Saati: Çarşamba (11.45-13.00)

[email protected]

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV

 


 

Özge ÜNAL
Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim: 
Ph.D. 2021, Mersin Üniversitesi

Araştırma Alanları: Evlilikte çatışma çözümü, çift terapisi, işbirliği, yardım etme, gruplar arası psikoloji, toplumsal cinsiyet, ahlak psikolojisi

Seçilmiş Çalışmaları: The predictors of COVID-19 anxiety and helping behaviour during the pandemic: An investigation within the framework of individual and national level resources, Current Psychology, 2022; Conflict resolution styles as predictors of marital adjustment and marital satisfaction: an actor–partner interdependence model, Journal of Family Studies, 2022; Algılanan ebeveyn şiddeti, cinsiyetçilik ve kadına yönelik flört şiddetine ilişkin tutumlar, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2022; Koronavirüs pandemisinde kaygı ve stokçuluk: Sosyal değer yönelimi ve sosyoekonomik düzey bakımından bir inceleme, Afet ve Risk Dergisi, 2022; Evlilikte Çatışma Çözme Stillerinin Evlilik Uyumu ve Doyumu ile İlişkisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2022; ‘Ahlak Psikolojisi’ kitabı içinde bölüm: Ahlaki Kişilik, Nobel Akademik Yayıncılık, 2021; Yakın ilişkilerde mizah tarzları, evlilik uyumu ve evlilik doyumu ilişkisi, Nesne, 2019.

 

Ofis: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

[email protected]

Academia, Google AkademikYÖKSİS CV

 


 

Hacer ÇETİNKAYA ÇELEBİ
Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim: 
Ph.D. 2020, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Araştırma Alanları: Adli psikoloji, suç ve suçlu psikolojisi, suça sürüklenen çocuklar, çocukluk çağı travmaları, göçmen çocuklar ve bilingualizm, dissosiyatif bozukluklar, aile danışmanlığı

Seçilmiş Çalışmaları: “Türkçe Konuşan Göçmen Çocukların Fonolojik Farkındalıklarının Anadili Almanca Olan Çocuklar İle Karşılaştırılması”(2014) (Phonologische Bewusstheit türkischsprachiger Migrantenkinder im Vergleich zu Kindern mit deutscher Muttersprache) başlıklı yüksek lisans tezini Viyana Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ve “Cinsel İstismar ve Uyuşturucu Madde Suçundan Dolayı Cezaevinde Tutuklu ve Hükümlü Olarak Bulunan Erkeklerin Çocukluk Çağı Travmalarının, Dissosiyatif Yaşantılarının ve Suçluluk-Utanç Duygularının Değerlendirilmesi”(2020) (An evaluation of the childhood traumas, disassociative experiences and feelings of guilt and embarrassment of males being at a prison as a detainee or a convict due to sexual abuse and narcotic crimes) başlıklı doktora tezini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da tamamladı. Savaş, Terör ve Dissosiyasyon: Psikotravmatolojik Bir Değerlendirme (War, Terror and Dissociation: A Psychotraumatological Evaluation) (2022), Türkiye’de Suç Önleme Rehabilitasyon Politikaları ve Programları, 1. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu (2022) yayınlanmış kitap bölümü ve bildirilerindendir.

 

Ofis: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A-206

Ofis Saati: Salı (15.00-17.00)

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1553

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV

 


 

Melisa EBEOĞLU DUMAN

Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D. 2021, Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları:  Anne bekçiliği, baba katılımı, yakın ilişkiler ve cinsellik, suça
sürüklenen çocuklar, müdahale programları ve yaşlılık dönemi değişimleri.

Seçilmiş Çalışmaları: A model proposal based on ecological systems  theory to explain father involvement in adolescence, CurrentPsychology, 2023; An intervention program for male juvenile offenders in Turkey: A pilot randomized trial.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2023; The unique contribution ofchildhood maltreatment types to risk-taking behavior and self-esteem, Current Psychology, 2023; COVID-19 salgını sırasında deneyimlenen ilk annelik yaşantıları: Nitel bir Çalışma, Nesne, 2023; An investigation offactors related to subjective memory, Turkish Journal of Geriatrics, 2022; Knowledge and attitudes toward elderly sexuality: A comparison of young and older adults, Turkish Journal of Geriatrics, 2022; Yaşlılık döneminde yaşlı cinselliğine yönelik tutumlar ile ilişkili faktörlerin incelenmesi: Kesitsel bir Çalışma, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2022; Sexual attitude scale for elderly people: A reliability and validity studyin Turkey, Turkish Journal of Geriatrics, 2021; Anne bekçiliğini etkileyen anne özelliklerinin incelenmesi, Nesne, 2021; ‘Gelişim Psikolojisi’ kitabı içinde bölüm: Gelişim kuramlarına genel bakış, Eğiten Kitap Yayıncılık, 2021; Cinsellikle ilgili konularda iletişim ile evlilik öncesi cinselliğe yönelik tutum: Üniversite sınıfdüzeyinin ve cinsiyetin rolü, Ege Eğitim Dergisi, 2019.

 

Ofis: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A-206

Ofis Saati: Perşembe (13.00-15.00)

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1553

ResearchGate 

 

Nur Banu GENÇTEN
Psikoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim: 
Yüksek Lisans, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Çocuk ve ergen psikopatolojisi, duygu düzenleme, internet bağımlılığı, dürtüsellik.

 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210

Ofis Saati: Salı (11.00-13.00)

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV 

 


 

Büşra Bahar BALCI
Psikoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim:
Ph.D. Dokuz Eylül Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Yakın ilişkiler, romantik ilişkiler, araştırma yöntemleri

Seçilmiş Çalışmaları: The Association of Relational Uncertainty with Relationship Satisfaction and Perceived Partner Responsiveness: A Cross-Sectional and a Daily Diary Study / İlişkisel Belirsizliğin İlişki Doyumu ve Algılanan Partner Duyarlılığı ile İlişkisi: Korelasyon ve Günlük Çalışması (2020) başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. Yas Sürecine İlişkin Sosyal Temsiller Üzerine Niteliksel Bir Çalışma başlıklı makalesi (Dr. Öğr. Üyesi Leman Korkmaz ile birlikte) 2020 yılında Nesne Psikoloji Dergisi’nde yayınlanmıştır.

 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210

Ofis Saati: Salı (13.00-15.00)

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570

Academia, Google AkademikYÖKSİS CV  

 


 

Özge Bektaş
Psikoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi, Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim: 
Ph.D. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Dikkat, görsel uzamsal çalışma belleği, algı 

 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A416

Ofis Saati: Çarşamba (13.00-15.00)

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1594

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV

Aday Öğrenci

Canlı Destek