Akademik Kadro

Mustafa Kemal YÖNTEM
Bölüm Başkanı, Psikoloji Bölümü
Doç. Dr., Gelişim Psikolojisi
Education:
Ph.D 2017, Gaziosmanpaşa Universitesi, Post Doc. 2020, Kent State University, ABD

Araştırma Alanları: Süpervizyon, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Aile Danışmanlığı, Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı.

Seçilmiş Çalışmaları: Psikolojik Danışman Eğitiminde Süpervizyon Kılavuzu, PEGEM, 2022; Effect of training program implemented with a maze-balance board on the developmental areas of preschool children, Journal of Pedagogical Research, 2021; Development of Family Functions and Relationship in Families: A Mixed-Design Study, 2019, American Journal of Family Therapy; Teachers’ Professional Development Needs: A Q Method Analysis, 2020, Discourse and Communication for Sustainable Education; Divorce Prediction Using Correlation Based Feature Selection and Artifical Neural Networks, 2019, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitesi SBE Dergisi; A Technological Tool for Intervention to Social Anxiety: Virtual Reality, 2019, Journal of Psychiatric Nursing; Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi, 2019, ADDİCTA: The Turkish Journal on Addiction; Boşanma Göstergeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi, 2018, Sosyal Politika Araştırmaları Dergisi.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]

Ofis Saati: Çarşamba, 13.30-16.30

YÖKSİS CV

 


 

Ertuğrul TAŞ
Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul TAŞ, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2013, Université Catholique de Louvain, Belçika

Araştırma Alanları: Göç ve göç psikolojisi/psikopatolojisi, çift ve aile terapileri, insan cinsel davranışı ve cinsel bozukluklar, psikoterapi, cinsel terapiler.
Seçilmiş Çalışmaları: Makaleler: “Migrations matrimoniales : facteurs de risque en santé mentale”, 2019, The Canadian Journal of Psychiatry; Mate Selection, Spousal Support, And Marital Satisfactıon In Women Of Turkish Origin Living In Belgium, 2019, International Journal Of Humanities And Social Science; Demographic factors, sexual identity and sexuual functioning of turkish heterosexual males, 2019, Turkis Studies; Transsective Identity Transıtıon in Lesbian Sexual Directions And Clinical Case Study On The Future Of The Lesbian Relationship, 2019, Konuralp Tıp Dergisi; Sexual Behaviour in Turkish Women: Kayseri Case, 2018, Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University; Türkiye’den Belçika’ya Damat Göçü ve Psikolojik Etkileri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; A View of Family Structures of Turkish Immigrant Community in Belgium Under the Light of Clinical Studies, 2017, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; Evlilik Göçüyle Türkiye’den Belçika’ya Gelen Gelinler Ve Boşanma Sorunu, 2014, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi; Tersine Dönen Bir Evlilik Modeli Olarak Sakarya’da Damat Alma, 2012, Milli Folklor; The Effect of Number of Children on Marital Satisfaction and Spouse Support, 2019, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A Blok
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1541
Ofis Saati: 

Google Akademik, YÖKSİS CV

 


 

Kübra YILMAZTÜRK YILDIRIM
Bölüm Başkan Yard., Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim: Ph. D. 2019, İstanbul Arel Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bağlanma teorisi; bağlanmanın nörobiyolojisi, seksoloji- cinsel doyum, pozitif psikoloji; ontolojik iyi oluş, psikolojik sağlamlık, disosiyasyon ve disosiyatif kimlik bozukluğu, psikodrama; grup psikoterapileri, hipnoterapi, terapötik kartlarla bilinçdışı süreçlerin çalışılması, bilişsel-davranışçı psikoterapiler, çift ve aile danışmanlığı; ailede psikopatoloji ile çalışmak.
Seçilmiş Çalışmaları: “Bir Grup İlköğretim Öğrencisinin Ebeveyn Tutumları ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi” (2010) başlıklı yüksek lisans bitirme projesini ve “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” (2019) başlıklı doktora tezini yazdı. “Bağlanma, Mutluluk ve Cinsellik” (2021) yayın aşamasındaki kitabıdır. Ana-Baba Bağlanma Stilleri İle Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış, Bağlanma Ve Rol Kuramı Üzerinden Kültüre Ve Bireyin Hikâyesine Postmodern Bir Bakış, “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” makale ve bildirilerinden bazılarıdır

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A221-6
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1542
Ofis Saati: 

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV

 


 

İrem ÖZTÜRK ANABAL
Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2020, İstanbul Okan Üniversitesi

Araştırma Alanları: Psikolojik Sermaye, İş-Özel Yaşam Çatışması, Pozitif Psikoloji, Çalışan İyi Oluşu
Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A206

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1565
Ofis Saati: Pazartesi, 11.00-13.00 / Salı, 12.30-14.00

Google Akademik, YÖKSİS CV

 


 

Fatih ORDU

Bölüm Başkan Yard., Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2021, İstanbul Işık Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sistemik psikoterapi, sistemik süpervizyon, çift ve aile terapisi, nörogelişimsel bozukluklar, davranışsal bağımlılıklar.

Seçilmiş Çalışmaları: Development of Divergent Thinking Self-Assessment Scale, International Journal of Eurasia Social Sciences, 2020; Benlik Saygısıyla Boyun Eğme Davranışı Arasındaki İlişkide Denetim Odağının Aracı Rolü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2019; Özgül Öğrenme Bozukluğunun Tanımlanması ve Türleri, Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek kitabı içinde bölüm, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]

Ofis Saati: Çarşamba, 13.30-16.30

YÖKSİS CV

 


 

Nur Banu GENÇTEN
Psikoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Eğitim: Yüksek Lisans, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Çocuk ve ergen psikopatolojisi, duygu düzenleme, internet bağımlılığı, dürtüsellik.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210
[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570

Ofis Saati: Pazartesi, 13.00-15.00 / Salı, 13.00-15.00

Google AkademikYÖKSİS CV, Academia

 


 

Büşra Bahar BALCI

Psikoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D., Dokuz Eylül Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Yakın ilişkiler, romantik ilişkiler, araştırma yöntemleri

Seçilmiş Çalışmaları: The Association of Relational Uncertainty with Relationship Satisfaction and Perceived Partner Responsiveness: A Cross-Sectional and a Daily Diary Study / İlişkisel Belirsizliğin İlişki Doyumu ve Algılanan Partner Duyarlılığı ile İlişkisi: Korelasyon ve Günlük Çalışması (2020) başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. Yas Sürecine İlişkin Sosyal Temsiller Üzerine Niteliksel Bir Çalışma başlıklı makalesi (Dr. Öğr. Üyesi Leman Korkmaz ile birlikte) 2020 yılında Nesne Psikoloji Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570

Ofis Saati: Çarşamba, 14.00-17.00 / Cuma, 14.00-17.00

Google AkademikYÖKSİS CVAcademia

 


 

Özge Bektaş

Psikoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi, Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Dikkat, görsel uzamsal çalışma belleği, algı 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A318

[email protected]

Ofis Saati: Çarşamba, 13.00-15.00

YÖKSİS CV