Akademik Kadro

Ertuğrul TAŞ
Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul TAŞ, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2013, Université Catholique de Louvain, Belçika

Araştırma Alanları: Göç ve göç psikolojisi/psikopatolojisi, çift ve aile terapileri, insan cinsel davranışı ve cinsel bozukluklar, psikoterapi, cinsel terapiler.
Seçilmiş Çalışmaları: Makaleler: “Migrations matrimoniales : facteurs de risque en santé mentale”, 2019, The Canadian Journal of Psychiatry; Mate Selection, Spousal Support, And Marital Satisfactıon In Women Of Turkish Origin Living In Belgium, 2019, International Journal Of Humanities And Social Science; Demographic factors, sexual identity and sexuual functioning of turkish heterosexual males, 2019, Turkis Studies; Transsective Identity Transıtıon in Lesbian Sexual Directions And Clinical Case Study On The Future Of The Lesbian Relationship, 2019, Konuralp Tıp Dergisi; Sexual Behaviour in Turkish Women: Kayseri Case, 2018, Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University; Türkiye’den Belçika’ya Damat Göçü ve Psikolojik Etkileri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; A View of Family Structures of Turkish Immigrant Community in Belgium Under the Light of Clinical Studies, 2017, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; Evlilik Göçüyle Türkiye’den Belçika’ya Gelen Gelinler Ve Boşanma Sorunu, 2014, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi; Tersine Dönen Bir Evlilik Modeli Olarak Sakarya’da Damat Alma, 2012, Milli Folklor; The Effect of Number of Children on Marital Satisfaction and Spouse Support, 2019, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A Blok
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1541
Ofis Saati: Çarşamba, 10.00-12.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Kübra YILMAZTÜRK YILDIRIM
Bölüm Başkan Yard., Psikoloji Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Eğitim: Ph. D. 2019, İstanbul Arel Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bağlanma teorisi; bağlanmanın nörobiyolojisi, seksoloji- cinsel doyum, pozitif psikoloji; ontolojik iyi oluş, psikolojik sağlamlık, disosiyasyon ve disosiyatif kimlik bozukluğu, psikodrama; grup psikoterapileri, hipnoterapi, terapötik kartlarla bilinçdışı süreçlerin çalışılması, bilişsel-davranışçı psikoterapiler, çift ve aile danışmanlığı; ailede psikopatoloji ile çalışmak.
Seçilmiş Çalışmaları: “Bir Grup İlköğretim Öğrencisinin Ebeveyn Tutumları ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi” (2010) başlıklı yüksek lisans bitirme projesini ve “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” (2019) başlıklı doktora tezini yazdı. “Bağlanma, Mutluluk ve Cinsellik” (2021) yayın aşamasındaki kitabıdır. Ana-Baba Bağlanma Stilleri İle Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış, Bağlanma Ve Rol Kuramı Üzerinden Kültüre Ve Bireyin Hikâyesine Postmodern Bir Bakış, “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” makale ve bildirilerinden bazılarıdır

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A221-6
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1542
Ofis Saati: Salı 11.00-12.00 (Zoom)

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV


 

Dilara KURU
Psikoloji Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2018, Aston Üniversitesi

Araştırma Alanları: Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi, Lider-Üye Etkileşim Teorisi, Kıskançlık, Gurur, Yüksek Performans Gösteren Çalışanlar, Çalışan Bağlılığı, Duygu Düzenleme, Duygu Etkleşiminin Liderlik Tarzına Etkileri, Takım Performansı, Kurumsal Bağlılık, Grup Davranışları, Liderlik Süreçleri
Seçilmiş Çalışmaları: What is the Impact of Iconic Brands on Consumer Buying Behaviour In Turkey? / İkonik Markaların Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri, Türkiye’’ (2012) adlı yüksek lisans ve ‘’The Role of Leaders‘ Ambivalent Attitudes on High Performing Employees’ Attitudes and Performance / Liderlerin Değişken / Belirsiz Duygularının Yüksek Performans Gösteren Çalışanların Davranış ve Performansları Üzerindeki Etkisi’’ (2018) adlı doktora tezlerini yazdı. “The Loneliness of Organisational Leaders and Regulation of Emotion”, Human Development (iSHuD 2013); “The role of leaders’ ambivalent attitudes on high performing employees’attitudes and performance”, (Midlands Regional Doctoral Colloquium 2015) makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A202-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 
Ofis Saati: Pazartesi, 10.00-11.00

Google Academic, YÖKSİS CV, Academia


 

İrem ÖZTÜRK ANABAL
Psikoloji Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2020, İstanbul Okan Üniversitesi

Araştırma Alanları: Psikolojik Sermaye, İş-Özel Yaşam Çatışması, Pozitif Psikoloji, Çalışan İyi Oluşu
Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A206
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-14.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Nur Banu GENÇTEN
Psikoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Eğitim: Yüksek Lisans, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Psikolojik dayanıklılık, çocuk ve ergen psikopatolojisi, bağlanma.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210
[email protected]

Google AkademikYÖKSİS CV, Academia


 

Büşra Bahar BALCI

Psikoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D., Dokuz Eylül Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Yakın ilişkiler, romantik ilişkiler, araştırma yöntemleri

Seçilmiş Çalışmaları: The Association of Relational Uncertainty with Relationship Satisfaction and Perceived Partner Responsiveness: A Cross-Sectional and a Daily Diary Study / İlişkisel Belirsizliğin İlişki Doyumu ve Algılanan Partner Duyarlılığı ile İlişkisi: Korelasyon ve Günlük Çalışması (2020) başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. Yas Sürecine İlişkin Sosyal Temsiller Üzerine Niteliksel Bir Çalışma başlıklı makalesi (Dr. Öğr. Üyesi Leman Korkmaz ile birlikte) 2020 yılında Nesne Psikoloji Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210

[email protected]

Google AkademikYÖKSİS CVAcademia