Anabilim Dalları

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı 

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

                          Arş. Gör. Büşra Bahar BALCI

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Anabilim dalı

                          Dr. Öğr. Üyesi Dilara KURU

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul TAŞ – Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İrem ÖZTÜRK ANABAL

Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi H. Kübra YILMAZTÜRK YILDIRIM – Anabilim Dalı Başkanı

Arş. Gör. Nur Banu GENÇTEN