Ders İçerikleri

YDİ 101 / YABANCI DİL I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.

 


 

YDİ 102 / YABANCI DİL II***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.

 


 

OBDE 102 / BİLİMİN DOĞASI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin bilimsel süreçlerdeki konumu gibi konular irdelenir ve eleştirel düşünce metotları kapsamında metin analizi yapılır.

 


 

ATİ 101 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I***

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilir ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenir.

 


 

ATİ 102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilir ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenir.

 


 

TDİ 101 / TÜRK DİLİ I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin Türkçe’nin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak amaçlanır.

 


 

TDİ 102 / TÜRK DİLİ II***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin Türkçe’nin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak amaçlanır.

 


 

OYDİ 201 / AKADEMİK İNGİLİZCE I***

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durulur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.

 


 

OYDİ 202 / AKADEMİK İNGİLİZCE II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.

 


 

OYDİ 301 / AKADEMİK İNGİLİZCE III***

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.

 


 

OYDİ 302 / AKADEMİK İNGİLİZCE IV***

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.

 


 

PSİ 101 / PSİKOLOJİYE GİRİŞ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, psikoloji bilimsel bir disiplin olarak öğrencilere tanıtılır. Psikolojik gelişim, duyusal süreçler, algı, bilinç, öğrenme, bellek, dil ve düşünce gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 102 / PSİKOLOJİYE GİRİŞ II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere bilimsel bir disiplin olarak psikoloji tanıtılır. Motivasyon, duygu, zeka, kişilik, psikopatoloji, sosyal psikoloji gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 103 / DAVRANIŞIN BİYOLOJİK TEMELLERİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin davranışın biyolojik temelleri hakkında temel bilgileri edinmesini amaçlanır. Genetik ve kalıtım, genetik ve çevre ilişkisi, kalıtım mekanizması, davranış ve kalıtım, davranış hiyerarşisi, temel öğrenmeler, bilişsel fonksiyonlar, insan gelişimi gibi konular işlenir.

 


 

PSİ 104 / FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında beyin sistemleri arasındaki karmaşık ilişkiler ve bunların davranışsal etkileri tanıtılır. Davranışın fizyolojik temelleri, sinir sistemi, beyin ve davranış ilişkisi, duyusal kodlama ile ilgili yapılar, uyku ve psikofarmakoloji konuları hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 105 / SOSYOLOJİYE GİRİŞ*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere sosyolojinin temel kavramlarını öğretilir ve sosyolojik düşünme yeteneği kazandırılır. Sosyolojinin tarihsel gelişimi, klasik sosyoloji kuramcıları, sosyal gruplar ve sosyal değişme gibi konular ele alınır.

 


 

PSİ 106 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/7

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında bilimsel yöntemin psikolojik araştırmalara nasıl uygulanacağı anlatılır. Psikolojik araştırma kavramı, kuram ve araştırma ilişkisi, hipotez üretme ve test etme, araştırma sürecinde etik, betimsel araştırma türleri ve araştırma bulgularının sunumu gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 107 / PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMADA ETİK*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, bölüm öğrencileri mesleki etik ilkeler konusunda bilgilendirilir. Etik yaklaşımlar ve bilimsel araştırma etiği gibi konular öğretilir.

 


 

PSİ 108 / AİLE ANTROPOLOJİSİ*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında aile antropolojisinin temel kavramları tanıtılır. Ailenin fonksiyonları, aile türleri, eş seçimi ve boşanma gibi konular hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 109 / FELSEFEYE GİRİŞ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında felsefenin temel kavramları ve sorunları tartışılır. Bilgi, değer ve varlık gibi felsefenin temel sorunları, yaşam-felsefe ilişkisi ve yaşamın anlamı sorunu işlenir.

 


 

PSİ 201 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin gelişim psikolojisini ve bu alandaki bilimsel çalışmaları anlaması amaçlanır. Gelişim psikolojisinde kuram ve araştırma, gelişimin biyolojik temelleri, hamilelik, bebeklik ve çocuklukta fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 202 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında gelişim psikolojisi alanındaki bilimsel araştırmalar tanıtılır. Ergenlikte fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim, yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm konuları üzerinde durulur.

 


 

PSİ 203 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, sosyal bilimlerde kullanılan temel istatistiksel kavramlar ve yöntemler uygulamalı bir şekilde öğretilir. İstatistik ve temel kavramları, örnekleme, frekans tabloları, frekans dağılımları ve grafik gösterimleri, merkezi eğilim ölçümleri, yüzdelik dilimler, standart puanlar, normal dağılım, korelasyon ve regresyon gibi konular anlatılır.

 


 

PSİ 204 / DENEYSEL PSİKOLOJİ*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere, bir psikoloji deneyini tasarlama, analiz yapma, rapor yazma ve sunma becerisi kazandırılır.

 


 

PSİ 205 / SOSYAL PSİKOLOJİ*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, sosyal psikolojinin temel kavramları öğrencilere öğretilir. Sosyal etki, tutumlar, ikna, kişilerarası çekim ve grup davranışları gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 206 / KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrenciye klinik psikolojinin tarihsel gelişimini, temel kavram ve kuramlarını aktarılır. Klinik çocuk psikolojisi, sağlık psikolojisi ve adli psikoloji gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 207 / GÖZLEM GÖRÜŞME I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, klinik gözlem ve görüşmenin teorik temelleri anlatılır. Klinik görüşme sürecinde etik ilkeler, görüşme türleri, görüşme teknikleri ve görüşme becerileri gibi konular uygulamalı bir şekilde öğretilir.

 


 

PSİ 208 / GÖZLEM GÖRÜŞME II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere klinik görüşme uygulamaları için gerekli temel beceriler kazandırılır. Klinik görüşmede süpervizyon ve klinik görüşmenin formülasyonu uygulamalı bir şekilde öğretilir.

 


 

PSİ 301 / PSİKOPATOLOJİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/7

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere, ruhsal bozuklukların tanı ve tedavileri hakkında bilgi verilir. Psikopatoloji kuramları, tanı kriterleri, klinik değerlendirme, kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu konuları öğretilir.

 


 

PSİ 302 / PSİKOPATOLOJİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/7

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere ruhsal bozuklukların tanı ve tedavileri hakkında bilgi verilir. Şizofreni, cinsel işlev bozuklukları, uyku bozuklukları, kişilik bozuklukları ve psikofizyolojik bozukluklar gibi konular işlenir.

 


 

PSİ 303 / BİLİŞSEL PSİKOLOJİ*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, bilişsel psikolojinin temel kavramları öğrenciye tanıtılır. Algı, bellek, dil ve düşünce gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 304 / PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere psikometri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi verilir. Psikolojide ölçmenin temel ilkeleri, testlerin psikometrik özellikleri, test geliştirme ve testlerin kullanımı gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 401 / ALAN YAZ ÇALIŞMASI (ARAŞTIRMA VE STAJ)*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin derslerde elde ettikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri alanda gözlem ve uygulama yaparak pekiştirmeleri sağlanır.

 


 

PSİ 402 / KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin klinik psikolojinin belli bir alanı ile ilgili derinlemesine bilgi edinmesini sağlanır. Belirli psikolojik bozukluklara yönelik kuramsal yaklaşımlar ve müdahale yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları ve bu yaklaşımların etkililiğine yönelik güncel bulgular tartışılır.

 


 

PSİ 403 / PSİKOTERAPİ KURAMLARI I*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, psikoterapi kuramlarının tarihsel gelişimi, farklı psikoterapi kuramlarının özellikleri, psikoterapide kuram ve uygulama arasındaki ilişki öğretilir. Psikoterapinin tanımı ve tarihi ve farklı psikoterapi kuramları üzerinde durulur.

 


 

PSİ 404 / PSİKOTERAPİ KURAMLARI II* 

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, farklı psikoterapi kuramlarının temel özellikleri ve psikoterapi alanındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalar arasındaki ilişki öğretilir.

 


 

PSİ 251 / DİN VE MANEVİYAT PSİKOLOJİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrenciler, din ve maneviyat psikolojisi alanını tanırlar. Dindarlık, psikologların din görüşleri, ibadet ve psikoloji, ruhsal bozukluklar ve din, ölüm kaygısı ve din gibi konular üzerinde düşünürler.

 


 

PSİ 253 / SOSYAL ANTROPOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrenciler antropolojik düşünce hakkında bakış açısı kazanırlar. Antropoloji kuramları, kültür, aile, din antropolojisi, ekonomik antropoloji ve siyasal antropoloji hakkında bilgi edinirler.

 


 

PSİ 254 / ARAŞTIRMA PROJESİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu dersin kapsamında öğrenciler, bilimsel araştırmanın ilkeleri doğrultusunda bir araştırma projesi geliştirme becerisi kazanırlar. Bilimsel araştırma raporunun temel bölümleri, araştırma projesi geliştirme, veri toplama, veri analizi ve proje sunumu hakkında bilgi edinirler.

 


 

PSİ 351 / ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere, öğrenme psikolojisinin temel kuramları tanıtılır. Alışma ve duyarlılaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, biyoloji ve öğrenme, biliş ve öğrenme gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 352 / CİNSELLİK**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere

liğin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları hakkında bilgi verilir, cinsel işlev bozuklukları ve tedavi yöntemleri tanıtılır. İnsan cinselliğinin biyolojik ve fizyolojik yapısı, cinselliğin kişisel, ilişkisel ve sosyal boyutları, insan cinsel davranışı, cinselliğin psikoseksüel yönleri, cinsellikle ilgili çalışmalarda etik kurallar, cinsel bozukluklar ve tedavi yöntemleri gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 353 / VAROLUŞÇU PSİKOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere, varoluşçuluk, ölüm, ölüm korkusu, yaşamın anlamı ve varoluşsal kaygılar gibi varoluşçu psikolojinin ilgilendiği temel konularda bilgi verilir.

 


 

PSİ 354 / BEYİN VE FARMAKOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere beynin yapısı ve psikofarmakoloji tanıtılır. Psikofarmakolojinin temel ilkeleri, sinir sisteminin yapısı, psikiyatrik ilaçlar ve madde kötüye kullanım gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 355 / NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere nitel araştırmanın süreci ile ilgili bilgi verilir. Nitel araştırmada örneklem, gözlem, görüşme ve veri analizi gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 356 / BENLİK PSİKOLOJİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında benliğin gelişimi, benlik algısı, benlik sunumu, benlik yanılsamaları, benlik ve kültür gibi konular üzerinde durularak öğrencilere benlik psikolojisi alanı tanıtılır.

 


 

PSİ 357 / TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, toplumsal cinsiyet kuramları, toplumsal cinsiyetin birey ve toplum üzerindeki etkileri, toplumsal cinsiyet ve ruh sağlığı gibi konular hakkında bilgi verilir ve tartışmalar yapılır.

 


 

PSİ 358 / AHLAK PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ahlak psikolojisi alanındaki kuramlar ve araştırmalar tartışılır. Çocuklarda ahlaki gelişim, yardımlaşma, ahlaki görelilik, ahlak ve siyaset, felsefe ve psikoloji gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 359 / SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere, sosyal psikolojinin özel konularında yetkinlik kazandırılır. Duygular, tutumlar, grup psikolojisi, aile dinamikleri ve adli psikoloji üzerinde durulur.

 


 

PSİ 360 / GRUP DİNAMİKLERİ VE SÜREÇLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere grup içindeki ve gruplar arasındaki sosyal ve psikolojik süreçler tanıtılır. Grup oluşumu, grup uyumu, grup performansı, gruplararası ilişkiler, kolektif davranış ve liderlik gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 361 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu dersin amacı, zihin kuramı, dil gelişimi, bellek gelişimi, oyun ve biliş ve dezavantajlı çocuklarda bilişsel gelişim gibi konularda öğrencilere yeterlilik kazandırmaktır.

 


 

PSİ 362 / PSİKOLOJİ TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, psikolojinin bir disiplin olarak gelişmesi ve psikolojideki farklı yaklaşım ve kuramlar tanıtılır. Psikoloji üzerinde felsefi ve fizyolojik etkiler, yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, geştalt psikolojisi, hümanistik psikoloji, bilişsel psikoloji ve Türkiye’de psikoloji tarihi konuları üzerinde durulur.

 


 

PSİ 363 / STRES VE STRES YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, stresin tanımı ve doğası, stres kaynakları, stres ve bedensel hastalıklar, stres ve ruhsal etkileri, örgütsel stresin sonuçları, stres ve kişilik, strest yönetiminde bireysel ve örgütsel stratejiler gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 364 / ÖFKE YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere öfkenin tanımı, öfkenin tetikleyicileri, öfkenin alt türleri ve öfke ile ilgili temel kuramlar öğretilir. Öfkenin fizyolojisi, öfkeye eşlik eden yanlış inançlar, öfke yönetim programları, birey ve grup uygulamaları gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 365 / KİŞİLİK KURAMLARI I**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrenciler, ; insan kişiliğinin doğasını, kişiliğin işleyişini, insan davranışı etkileyen faktörleri ve farklı kişilik kuramları hakkında bilgilendirilir.

 


 

PSİ 366 / KİŞİLİK KURAMLARI II**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kişilik özellikleri yaklaşımı, varoluşçu yaklaşımlar, biyolojik yaklaşım, davranışçı yaklaşım, sosyal öğrenme yaklaşımı ve bilişsel yaklaşım gibi konular üzerinde durulur. Öğrencilere varoluşçu, biyolojik, davranışçı ve bilişsel yaklaşımların kişiliğe bakış açısı öğretilir.

 


 

PSİ 367 / PSİKANALİTİK KURAMA GÖRE ÖZNE YAPILANMASI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, psikanalizin temel kavramları, öznel (subjektif) gerçeklik, özne inşası (birincil ve ikincil narsisizm, dürtü ve kaynakları, dürtü ve psikoseksüel gelişim evrelerine göre organizasyonu) gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 368 / KİŞİLERARASI İLETİŞİM**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciye kişilerarası iletişimin temel kavramlarını ve etkili iletişim becerilerini öğretilir. Kişilerarası iletişimin temel kavramları, empati, etkili iletişim becerileri, ve sözsüz iletişim gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 369 / UYGARLIK VE PSİKANALİZ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, uygarlık, psikanaliz, uygarlık ve birey ve psikanalizin temel kavramları gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 370 / SOSYAL AKTÖR/KİŞİ KAVRAMINA ANTROPOLOJİK BAKIŞ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin sosyal aktör/kişi kavramına yönelik antropolojik bir bakış açısı kazanmaları sağlanır. İnsan bilimleri, kişi kavramı, doğal varoluş ilkesi, beden ve çevre, devamlılık ilkesi gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 371 / EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ailelerin genel özellikleri, aile terapisinin temel kavramları ve aile terapisine farklı yaklaşımlar öğretilir.

 


 

PSİ 372 / ŞEHİR SOSYOLOJİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin kentleşmeyi ortaya çıkaran sosyal faktörler, farklı kent türleri ve kent yaşamının problemleri üzerinde düşünmesi sağlanır. Kent sosyolojisinin temel kavramları ve kuramları, Amerika’da ve Avrupa’da kent sosyolojisi ve Türkiye’de kentleşme deneyimi gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 373 / İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, insan hakları ve demokrasi kavramları, dünyada ve Türkiye’de insan haklarının gelişimi, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 374 / DİNLER TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, yaşayan dünya dinlerinin doğuşu, gelişimi, inanç esasları ve uygulamaları hakkında bilgi verilir. Dünya dinlerinin doğuşu ve gelişimi, dinlerin birbirleriyle ilişkisi, dinler arasında benzerlikler ve farklılıklar gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 375 / EĞİTİMDE PSİKOLOJİK UYGULAMALAR**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, okullardaki psikolojik uygulamalar, önleyici ve müdahale edici çalışmalar tanıtılır.

 


 

PSİ 376 / PSİKOLOJİ VE MEKAN**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler mekan algısını şekillendiren psikolojik süreçlerle tanıştırılır. Mekan algısını etkileyen unsurlar, mekânsal deneyimin duyusal ve algısal boyutları gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 377 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK UYGULAMALARI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yapmak için gerekli istatistik bilgisi öğrenciye kazandırılır. Hipotez testleri, çıkarsamalı istatistik, korelasyon ve regresyon analizleri, parametrik olmayan testler, ortalama karşılaştırmaları ve raporlama gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 378 / EKONOMİYE GİRİŞ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ekonomik etkinliklerin tarihsel gelişim sürecini ve ekonomik sistemlerin temel ilkeleri öğrencilere tanıtılır. Ekonomik aktivitelerin tarihsel gelişimi, dünyadaki ekonomik sistemler, Sanayi devrimi ve Küreselleşme gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 386 / SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Antik Yunan, Roma ve Orta Çağ’da siyasal düşünce, Aydınlanma Çağı, Fransız Devrimi, Liberalizm, Muhafazakarlık, Milliyetçilik ve Sosyalizm gibi konular üzerinde durularak öğrencilere siyasi düşünce hakkında bir bakış açısı kazandırılır.

 


 

PSİ 451 / ÇOCUK DEĞERLENDİRMEDE OBJEKTİF TESTLER**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere çocuklar için kullanılan psikolojik testleri uygulama, puanlama ve raporlandırma becerisi kazandırma üzerinde durulur. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri, çocuk testlerini uygulama ve raporlandırma gibi konular anlatılır.

 


 

PSİ 452 / ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE İNSAN KAYNAKLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki insan kaynakları uygulamaları ile tanıştırılır.       İnsan davranışını tanıma ve analiz etme, insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama, kişilik, tutum, değerler ve motivasyon gibi özelliklerin kurumsal değişkenlerle etkileşimi gibi konular hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 453 / KÜLTÜRLERARASI PSİKOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7     

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kültürlerarası psikoloji kuramlarını tanıtılır. Kültürün insan duygu, düşünce ve davranış süreçleri üzerindeki etkileri, kültürlerarası benzerlikler ve farklılıklar ve kültürlerarası psikoterapi gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 454 / KİŞİLİK ÖLÇÜMÜ YÖNTEMLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere kişilik ölçümünde kullanılan yöntemleri tanıtılır. Kişilik ve tanımı, kişilik değerlendirmesinde geçerlik ve güvenilirlik, kişilik değerlendirmesinde kullanılan objektif ve projektif yöntemler gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 455 / GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrenciye gelişimsel psikopatoloji yaklaşımı sunulur, yaygın gelişimsel bozukluklar ve müdahale yöntemleri tanıtılır.

 


 

 PSİ 456 / ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında özel gereksinimli çocukların özellikleri, zeka geriliği, öğrenme güçlükleri, gelişimsel bozukluklar, bedensel engeli olan çocuklar ve üstün yetenekli çocuklar gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 457 / PSİKOPATOLOJİDE SEÇME KONULAR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin psikopatolojinin belirli konuları hakkında derinlemesine bilgi edinmeleri sağlanır.

 


 

PSİ 458 / VAKA FORMÜLASYONU**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, anamnez alma, hasta hikayesi oluşturma, görüşme teknikleri, vakalarda tanı, ayırıcı tanı ve tedavi basamaklarının ele alınması gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 459 / NÖROPSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, nörogelişimsel bozukluklar, nörobilişsel bozukluklar ve çeşitli durumlara bağlı oluşan nörobilişsel bozukluklar hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 461 / PSİKOTERAPİNİN KURAMSAL TEMELLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, psikodinamik psikoterapiler, danışan merkezli psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapiler, varoluşçu psikoterapi, geştalt terapi ve üçüncü dalga psikoterapiler hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 462 / ACİLLER VE PSİKOPATOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilere ruhsal bozukluklardaki acil durumlar ve hastane süreçleri öğretilir.

 


 

PSİ 463 / CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA TEORİ VE TEDAVİ TEKNİKLERİ I**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: PSİ352 / Cinsellik

Bu ders kapsamında, seksofonksiyonel terapi, kadın ve erkek cinselliği, cinsiyet rolleri, cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsellik ve kültür gibi konular ele alınır. 

 


 

PSİ 464 / AİLE TERAPİSİ KURAMLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ailenin tanımı, kültür-aile ilişkisi, evlilik ve türleri, evlilikte çatışma çözümü, cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları, bir sistem olarak aile, işlevli ve işlevsiz aileler, aile terapisinin temel kavramları ve yaklaşımları gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 465 / GÖÇMENLERDE PSİKOLOJİK UYGULAMALAR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kültür ve psikopatoloji, göçmenlerde klinik değerlendirme, göçmenlerle psikoterapi ve vaka analizi konuları hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 466 / PERSONEL SEÇİMİ VE TESTLER**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, personel seçim süreci, iş analizi ve personel seçimi ve değerlendirmesinde kullanılan testler hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 467 / POZİTİF PSİKOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, pozitif psikolojinin tarihçesi, iyilik hali, duygular, psikolojik sağlamlık, akış deneyimi ve empati gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 468 / CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI TEORİ VE TEDAVİ TEKNİKLEKLERİ II**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: PSİ463 / Cinsel İşlev Bozukluklarında Teori ve Tedavi Teknikleri I

Bu ders kapsamında, cinsel sağlık, cinsel işlev bozuklukları, cinsel terapi ve parafili bozukluğu gibi konular hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 469 / PSİKODRAMA KURAM VE UYGULAMALARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrenciler psikodramanın kuramsal temelleri ve uygulamaları ile tanıştırılır. Sosyal atom, rol kuramı, psikodramada ısınma oyunları, psikodramanın temel teknikleri, piskodramanın temel ögeleri gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 471 / SAĞLIK PSİKOLOJİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, insan esenliği ile ilgili biyolojik, psikolojik ve sosyal unsurların incelenmesi; sağlık ve hastalık tanımları; birincil ve birincil ve ikincil önleme çalışmaları; sağlıkla ilgili davranışlar incelenir.

 


 

PSİ 472 / KLİNİK PSİKOLOJİDE VAKA ANALİZİ VE HAYAT HİKAYESİ ALMA TEKNİKLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, klinik psikolojide araştırma, klinik görüşme teknikleri, hayat hikayesi alma teknikleri ve içerik analizi gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 473 / ÖLÇEK GELİŞTİRME**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, psikolojik testler ve ölçekler, madde ve test geliştirme, geçerlik ve güvenirlik ve norm geliştirme gibi konular hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 474 / İLERİ PSİKODRAMA UYGULAMALARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında psikodramanın tarihi, psikodramanın felsefi temelleri, psikodramada temel kavramlar ve rol kuramı gibi konular uygulamalarla anlatılır.

 


 

PSİ 475 / TEST DIŞI TEKNİKLER**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, test dışı teknikler, gözlem, görüşme, problem tarama, otobiyografi, cümle tamamlama, sosyometri ve rol-playing teknikleri gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 476 / ÖZEL EĞİTİM VE PSİKOLOJİK UYGULAMALAR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, özel eğitim öğrencilerinin özellikleri, öğrencilerin gelişimini takip etmek için kullanılan teknikler, birey ve grupla psikolojik danışma ve aileyle psikolojik danışma gibi konularda bilgi verilir.

 


 

PSİ 477 / ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, olağan gelişim ve kritik evreler, gelişim farklılıklarının nedenleri, yaygın gelişimsel problemler, otizm, görme ve işitme problemli çocuklar, dil ve konuşma problemleri, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, fiziksel problemleri olan çocuklar, kronik hastalığı olan çocuklar ve üstün zekalı çocuklar hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 478 / OYUN TERAPİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında oyun terapisinin tarihsel arka planı, oyun terapisinin temel kavramları, oyun terapisinde farklı yaklaşımlar, vaka incelemeleri gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 479 / İNSAN FELSEFESİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, insanın dünyadaki ve evrendeki yeri, insan ile diğer canlılar arasındaki ilişki ve insanın diğer varlıklar karşısındaki sorumluluğu gibi konular tartışılır.

 


 

PSİ 481 / EGO DURUMLARI VE HİPNOTERAPİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ego durumları, bilinç ve bilinçsizlik, ego ve benlik kavramı, ego durumları terapisi, hipnoz ve telkin gibi konular ele alınır.

 


 

PSİ 482 / YETİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE OBJEKTİF TESTLER**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, özellikle klinik psikoloji alanında yetişkinlere yönelik olarak kullanılan temel objektif ve projektif testler, testlerin psikometrik özellikleri, uygulama, değerlendirilme ve rapor yazımı gibi konular ele alınır.

 


 

PSİ 483 / ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, endüstri ve örgüt psikolojisinin temel kavramları, endüstri psikologlarının görevleri, iş analizi, personel seçimi, liderlik ve motivasyon gibi konular üzerinde durulur.

 


 

PSİ 484 / GİRİŞİMCİLİK**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, girişimcilik, yaratıcılık ve yenilik, yenilik modelleri, iş planı, pazarlama planlaması, üretim planlaması ve finansal planlama hakkında bilgi verilir.

 


 

PSİ 486 / SOSYAL BECERİ PROGRAMLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, farklı yaş grupları ve özellikte bireyler için sosyal beceri programlarının hazırlanması ile ilgili bilgi verilir.

 


 

PSİ 488 / ENDÜSTRİ/ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR I**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Endüstri psikolojisinin tarihi, motivasyon, yabancılaşma, iş doyumu ve liderlik gibi konular üzerinde durulur.

 


 

*             Zorunlu dersler
**            Seçmeli dersler
***          Ortak dersler

Psikoloji Bölümü detaylı ders içeriklerine, Bölüm Bilgi Paketinden ulaşmak için tıklayınız.