Bölüm Hakkında

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM HAKKINDA

İnsan doğası nedir? Bu soru insanlık var olduğundan bu yana sorulmuştur. Psikoloji bu soruya insanların birbirleriyle, fiziksel ve sosyal çevre ile olan etkileşim süreçlerini inceleyerek cevap verir. Bu çok yönlü bakış açısı ile psikoloji, davranışsal, düşünsel ve duygusal süreçlerin bilimsel incelemesidir. Psikolojinin bilimsel yanı, bulunan sonuçların bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılmış olmasını gerektirir. Psikoloji bilimsel yanı ve bilimsel araştırma teknikleri ile çalışması neticesinde, davranışın açıklanmasına dair gözlemden öte kanıtlanabilir bilgiler ve uygulamaya yönelik çözümler üretebilmektedir.

BÖLÜMÜN AMACI

Samsun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2018 yılında kurulmuştur. Bölümümüz hem akademik hem uygulama alanlarında uzman eğitim kadrosunu bir araya getirerek geleceğin yetkin ve yenilikçi akademisyenlerini ve psikologlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken psikolojinin çağımızdaki değeri ve sorunlara çözüm sunan yanını da göz önünde bulundurur. Üniversitemiz Psikoloji öğretiminin yanı sıra, öğrencilerin uygulama yapabileceği ve lisans yıllarından itibaren araştırmaların ve projelerin parçası olabileceği alt yapı imkânlarını da sunmaktadır.

Bölümün bu amaç ve alt yapıyla birlikte iki temel hedefi vardır. Bunlardan biri, psikoloji biliminin alt dalları olan klinik, gelişim, sosyal, bilişsel, nöropsikoloji, istatistik ve endüstri psikolojisi gibi alanlarda temel bilgilere sahip, mezuniyet sonrası ne yapmak istediğine karar vermiş psikologlar yetiştirmektir. Diğeri ise, meraklı, yenilikçi, felsefi arka plana hakim, dünya literatürünü okuyabilen ve bu sayede psikoloji bilimine yerelden hareketle farklı ve yenilikçi katkılar sağlayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmektir.

Uluslararası standartlara sahip bir eğitim hedefiyle kurulan psikoloji bölümünde, bilime yön verebilecek mezunların yetiştirilmesi en temel motivasyonlardan biridir. Bilgiye ulaşma yollarını bilen, araştırmacı, yaratıcı ve hayal gücünü kullanabilen, insana ve çevreye saygılı, etik değerlere uygun çalışan, üretken ve toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerleri ile barışık, ayrımcı bir bakış açısından uzak, iletişim becerileri gelişmiş, bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmalara katkı veren, eleştirel düşünen, ulusuna ve insanlığa yararlı, toplumsal sorumluluk bilincine ve demokrasinin değerlerine sahip mezunlar yetiştirmek üniversitemizin ve bölümümüzün temel amacıdır.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi dört yıldır. Eğitim programı psikoloji temel alan dersleri, seçmeli psikoloji alan dersleri ve seçmeli psikoloji tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bu programdan mezun olan öğrenciler, “Samsun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Lisans Diploması” alırlar. Mezun öğrencilerimiz geniş bir sahada, birçok farklı kurumda çalışabilmektedirler. Bölüm mezunları “Psikolog” unvanı ile çalışmaktadırlar. Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, okullarda, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında, huzur evlerinde, dershanelerde, ruh sağlığı birimlerinde, spor psikolojisi alanında, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, askeri ve emniyet birimlerinin sağlık ve psikolojik danışmanlıkla ilgili bölüm ya da birimlerinde istihdam edilmektedirler.

Çalışma alanı olarak hangi kurum ve görev tanımı içerisinde çalışırlarsa çalışsınlar, psikologların sahip olması beklenen ve gereken bazı özellikler şunlardır:

Dinlemeyi bilme

Empati

Açık fikirlilik ve kabullenicilik

Güvenilir olmak

Ulaşılabilirlik

İçgörü

İyi İletişim

Bağlantı kurabilme